დიღმის მასივი, მე-6 კვარტალი
599 47 59 59
საცხოვრებელი კორპუსი ქავთარაძეზე
საცხოვრებელი კორპუსი დიღომში
საცხოვრებელი კორპოუსი ნუცუბიძეზე
ოქროს სავაჭრო ცენტრი "ოქროს კიდობანი"
საცხოვრებელი კორპუსი მარშალ გელოვანზე